Aktualności

Rozpoczęcie budowy chodników na terenie Gminy Ochotnica Dolna

Data dodania: 21 lipiec 2017, Piątek / Ilość wyświetleń: 1322
W związku z rozpoczęciem realizacji robót budowlanych na drodze nr 1637K Harklowa – Tylmanowa odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Radna Powiatu Nowotarskiego Pani Maria Łojas – Jurkowska, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Pan Robert Waniczek oraz Wykonawca zadania Pan Leszek Bednarczyk.

Inwestycja obejmuje przebudowę odcinków drogi powiatowej na granicy miejscowości Ochotnica Górna i Ochotnica Dolna oraz w miejscowości Tylmanowa. Łączna długość objętych robotami odcinków to ponad 1,5 km. Zakres rzeczowy zadań obejmuje m. in. poszerzenie istniejącej nawierzchni, budowę chodnika, przebudowę skrzyżowań, przebudowę oraz budowę rowów otwartych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę odwodnienia liniowego, przebudowę przepustów pod drogą oraz budowę muru oporowego. Całkowita wartość robót budowlanych to prawie 2 mln zł brutto. Koszty w połowie finansowane są z budżetu Powiatu Nowotarskiego a w połowie z budżetu Gminy Ochotnica Dolna.
Inicjatorem wykonania tej inwestycji, mającej na celu między innymi budowę chodnika, który znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, była Pani Maria Łojas – Jurkowska. Pani Jurkowska brała czynny udział w konsultacjach społecznych mających na celu ustalenie zakresu rzeczowego przedmiotowej inwestycji oraz uzgodnieniach w właścicielami nieruchomości przyległych do pasa drogowego, których celem było uzyskanie przez prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Zakończenie robót planowane jest na październik br.
Powiatowy Zarząd Dróg przygotowuje dokumentację na kolejne odcinki nowych chodników w gminie Ochotnica Dolna. Ich realizacja planowana jest już w roku 2018.

galeria

Zobacz także

stat4u