Aktualności

Unijne dofinansowanie na przebudowę drogi

Data dodania: 23 czerwiec 2017, Piątek / Ilość wyświetleń: 320
Projekt pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa" został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej i znalazł się na liście projektów, które dostaną dofinansowanie z Funduszy Europejskich Programu Regionalnego w ramach działania 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne.

Wartość projektu to 3 mln 956 tys. zł, a dofinansowanie wynosić będzie 2 mln 964 zł.

Roboty polegać będą na przebudowie dwóch odcinków drogi powiatowej na terenie Skawy. Pierwszy w rejonie Zaborni, na skrzyżowaniu z wiaduktem nowej zakopianki, który przetnie drogę powiatową - drugi w głębi Skawy, w rejonie szkoły. Zakres prac to poszerzenie jezdni, budowa chodników i zatok postojowych oraz wymiana nawierzchni.

Zobacz także

stat4u