Aktualności

Przetarg nieograniczony - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór

Dnia 07.09.2018r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór".

10.09.2018, 14:53 / więcej »

Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap II

Powiat Nowotarski w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap II” wykona rozbudowę drogi powiatowej nr 1636K Krościenko - Szczawnica w miejscowościach Szczawnica oraz Krościenko n/Dunajcem

31.08.2018, 08:34 / więcej »

Rozbudowa drogi powiatowej w Skawie (zdjęcia)

W Skawie trwa budowa chodnika w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa. To jeden z dwóch etapów robót zaplanowanych na przedmiotowej drodze w najbliższych miesiącach.

27.08.2018, 13:11 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w miejscowościach Ochotnica Górna oraz Ochotnica Dolna".

27.08.2018, 13:08 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K w m. Skawa i Spytkowice

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że termin składania ofert przetargowych dotyczących zamówienia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w miejscowościach Skawa i Spytkowice w km 1+960 – 4+826,15" został przedłużony do dnia 30 sierpnia 2018r. do godz. 9:00.

17.08.2018, 14:15 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Remont i przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego

Dnia 14.08.2018, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remont i przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego".

14.08.2018, 15:08 / więcej »

Zabezpieczenie korpusów dróg powiatowych w Lasku i Sieniawie (zdjęcia)

Firma PBM Sułkowscy Sp. J. zakończyła roboty związane z uzupełnieniem skarp korpusów dróg powiatowych nr 1661K oraz 1662K.

12.08.2018, 12:00 / więcej »

Odnowienie barier ochronnych obiektów mostowych (zdjęcia)

Służby liniowe PZD kontynuują pracę związaną z renowacją pokrycia malarskiego poręczy oraz barier ochronnych obiektów mostowych.

10.08.2018, 18:58 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała

Dnia 10.08.2018r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała".

10.08.2018, 14:55 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,60 w miejscowości Rdzawka wraz z budową dojazdów do mostu tj. odcinka drogi powiatowej od km 3+683,5 do km 3+767,50”

08.08.2018, 14:49 / więcej »
Strona 2 z 60‹ poprzednie | 1 2 3 4 5 ... | następne ›
stat4u