Projekty i fundusze unijne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

W październiku 2016 r. podpisana została umowa o dofinansowanie czterech zadań typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

15.02.2017, 12:09 / więcej »

Usprawnienie transportu drogowego na obszarach kluczowych dla rozwoju społ. gosp. obejmujące modernizacje odcinków DP Powiatu Nowotarskiego - ETAP II

Projekt nr MRPO.04.01.03-12-009/16 pn. „Usprawnienie transportu drogowego na obszarach kluczowych dla rozwoju społ. gosp. obejmujące modernizacje odcinków DP Powiatu Nowotarskiego - ETAP II” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

06.05.2016, 12:49 / więcej »

Zakończenie projektu pod nazwą: "Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych."

Na nowo powstałym w Sromowcach Niżnych rondzie odbyła się uroczystość zakończenia projektu pn. "Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych", realizowanego w 2012 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013.

18.12.2012, 18:02 / więcej »

Zakończenie projektu pt. Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Osturnia- granica państwa- Niedzica

Dobiegła końca realizacja transgranicznego projektu pn. „Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Osturnia- granica państwa- Niedzica” .

06.12.2011, 10:06 / więcej »

Budowa transgranicznej ścieżki spacerowej w Czerwonym Klasztorze i Sromowcach Niżnych łącząca obiekty słowacko-polskiego pogranicza

Komitet Monitorujący Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, na podstawie rozporządzenia z dnia 19 marca 2009 r. zatwierdził projekt „Budowa Transgranicznej ścieżki spacerowej w Czerwonym Klasztorze i Sromowcach Niżnych łącząca obiekty słowacko-polskiego pogranicza” do wsparcia. Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 163 760,22 EUR tj. 85% całkowitych kosztów.

17.05.2011, 15:24 / więcej »

Poprawa dostępu do uzdrowiska Szczawnica przez budowę mostu na Dunajcu jako I etap porządkowania ruchu drogowego w miejscowości Krościenko n/D

PROJEKT NR MRPO.04.01.01-12-054/08
Realizacja inwestycji została współfinansowana w 65 % ze środków Unii Europejskiej:
- kwota dotacji rozwojowej - 8 449 998,00 PLN;
- całkowity koszt projektu - 14 694 430,86 PLN;
- koszty kwalifikowane - 12 999 996,92 PLN.

11.07.2010, 21:10 / więcej »

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nowotarskiego poprzez przebudowę obiektów mostowych

PROJEKT NR MRPO.04.01.03-12-505/09
Realizacja inwestycji zostanie współfinansowana w 53 % ze środków Unii Europejskiej:
- kwota dotacji rozwojowej - 1 995 155,12 PLN;
- całkowity koszt projektu - 3 790 443,64 PLN;
- koszty kwalifikowane - 3 764 443,64 PLN.

11.07.2010, 20:43 / więcej »

Usprawnienie transportu drogowego na obszarach kluczowych dla rozwoju społ.-gosp. obejmujące modernizację odcinków dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

PROJEKT NR MRPO.04.01.03-12-008/08
Realizacja inwestycji została współfinansowana w 33,11 % ze środków Unii Europejskiej:
- kwota dotacji rozwojowej - 7 401 690,32 PLN;
- całkowity koszt projektu - 22 354 848,45 PLN;
- koszty kwalifikowane - 22 354 848,45 PLN.

11.07.2010, 19:49 / więcej »
stat4u