Władze

Władze

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
mgr inż. Robert Waniczek
wewn. 33
dyrektor.pzd@nowotarski.pl

Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
mgr inż. Krzysztof Szlaga
wewn. 37
zastepca.pzd@nowotarski.pl
stat4u