Dział Inwestycji i Uzgodnień

Dział Inwestycji i Uzgodnień

(oznaczenia na pismach PZD.IU...)

Prowadzi sprawy w zakresie dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego związane z:

 1. Regulacją stanu prawnego pasa drogowego:
  Opis
 2. Budową, przebudową lub remontem zjazdów:
  Opis

  Druki do pobrania:
  3.1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu
  3.2. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas budowy zjazdu z drogi
  6.5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej
 3. Uzgadnianiem lokalizacji, remontu, przebudowy: ogrodzeń, budynków oraz zmiany sposobu korzystania z obiektów i nieruchomości położonych przy drogach powiatowych:
  Opis

  Druki do pobrania:
  4.1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji budynku, ogrodzenia ich remontu lub przebudowy oraz zmiany sposobu korzystania
  4.2. Zgłoszenie zakończenia robót związanych z budową, przebudową lub remontem ogrodzenia
  4.3. Zgłoszenie rozpoczęcia robót związanych z budową, przebudową lub remontem ogrodzenia
  4.4. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas budowy, remontu budynku (prowadzenie robót).
  6.5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej
 4. Umieszczaniem reklam w pasie drogowym:
  Opis

  Druki do pobrania:
  5.1. Wniosek o wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy przy drodze powiatowej
  5.2. Wniosek o zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
  4.4. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas budowy, remontu budynku (prowadzenie robót).
 5. Urządzeniami infrastruktury technicznej w obrębie pasa drogowego:
  Opis

  Druki do pobrania:
  6.0. Wniosek o zezwolenie na lokalizację
  6.1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej przy drodze powiatowej lub w pasie drogowym
  6.2. Wniosek o zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym
  6.3. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z wbudowaniem, przebudową urządzeń infrastruktury technicznej
  6.4. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z utrzymaniem, remontem lub usuwaniem awarii urządzeń infrastruktury technicznej
  6.5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej
 6. Zajmowaniem pasa drogowego na prawach wyłączności, (np. w celu prowadzenia handlu, miejsca postojowe):
  Opis

  Druki do pobrania:
  7.1. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności (handel, miejsca postojowe)
  6.5. Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na budowę
  4.4. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas budowy, remontu budynku (prowadzenie robót).

Pracownicy

Kierownik
Marcin Dziadkowiec
18 264 01 45
18 264 97 70
18 266 28 88
wewn. 41
uzgodnienia.pzd@nowotarski.pl

- Antoni Majka - wewn. 34
- Czesława Malinowska - wewn. 42
- Kazimierz Bielak - wewn. 39
- Mariusz Mikrut - wewn. 41
- Piotr Maciasz - wewn. 39
- Teresa Kowalczyk - wewn. 42
stat4u