Dział Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych

Zakres obowiązków

  • Realizacja procedur związanych z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.).
  • Sporządzanie referencji dla Wykonawców realizujących zamówienia dla PZD.
  • Sporządzanie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi organami administracji państwowej.Kierownik

Józef Kowalkowski
18 264 01 45
18 264 97 70
18 266 28 88
wewn. 32
przetargi.pzd@nowotarski.pl

- Monika Parzygnat
stat4u